Enzymy

26.6.2001 00:00
Zdravá výživa

Enzymy jsou složené bílkoviny. Některé z nich obsahují kovové prvky, zatímco další fungují ve spolupráci s vitamíny, zvláště s 13 vitamíny ve funkci ko-enzymů. Enzymy jsou katalyzátory, což znamená, že stimulují metabolické procesy bez toho, že by se tím měnilo jejich chemické složení.

Například cukr a tuk jsou spalovány pří normální tělesné teplotě 37 °C za přítomnosti kyslíku. Při této reakci se uvolňuje kysličník uhličitý a voda. Voda je tvořena z kyslíku a vodíku za pomoci mědi obsahujících enzymů. Tento proces je jinak za normálních okolností výbušný.

Život na naší planetě začal aktivitou enzymů ve vodě a plynech, které pokrývaly zemský povrch. Jejich reakce začaly fermentací, při níž vznikly rostliny, a kyslík jimy uvolňovaný proměnil atmosféru bohatou na kysličník uhličitý v atmosféru bohatou na kyslík, která byla vhodná k začátku vývoje živočichů.

Náš zažívací systém je jakýmsi obrazem těchto prvních evolučních procesů. Voda a potrava postupuji zažívacím traktem, kde dochází k jejich metabolismu za pomoci enzymů. Enzymatický rozklad potravy (hydrolýza) započne v ústech pří smíšení potravy se slinami, které obsahují enzym ptyalin. Tento enzym rozkládá škroby již při žvýkání potravy. Žaludek potom vylučuje pepsin, který v kyselém prostředí štěpí proteiny. Ostatní živiny jsou štěpeny v alkalickém prostředí střev za pomoci dalších enzymů na jednodušší živiny, které pak může naše tělo dále zpracovat-bílkoviny na aminokyseliny, tuky na mastné kyseliny, uhlovodany na glukózu. Protože ke každé živině je zapotřebí odlišný enzym, který obstarává jen jednu chemickou reakci, musíme si uvědomit, jak nesmírně komplexní a choulostivý je celý proces metabolismu v našem těle. Samotná játra produkují přes 1.000 odlišných enzymů. Nedostatek jen jediného z nich naruší celou rovnováhu biochemických reakcí, což se projeví jako poruchy výživy, alergie a nemoci.

Například nedostatek jednoho žaludečního enzymu, který je znám jako "intrinsický faktor", vede ke zhoubné anemií, pokud není strava postiženého doplňována enzymy v tabletách a vitaminem F. Zdroj: Komplexní výživa - Dr. Michael Sharon - Pragma

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

co si myslis
 |  27.4.2007 12:02

enzym, nzym, zym, ym, m.
enzymová  |  27.4.2007 12:37

Produkty žláz s vnitřní sekrecí.
 |  27.4.2007 13:03

super
Peta  |  13.5.2008 09:37

Dobrý den, ráda bych Vás touto cestou informovala o novém webu...
bezlaktózáč  |  30.1.2014 16:15

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *