Geneticky modifikované potraviny - ano, nebo ne?

31.1.2002 00:00
Zdravá výživa

Snad jen jaderná energetika a klonování vyvolává tak kontroverzní diskuse, jako geneticky modifikované potraviny. Britský zpravodajský server BBC News položil před časem několik základních otázek zástupcům obou táborů.

Za odpůrce hovořil doktor Ian Taylor coby vědecko- politický poradce hnutí Greenpeace; proti němu stál Clive Rainbird za společnost AgrEvo, která geneticky modifikované potraviny, jejich vznik a využití podporuje.

Otázky zněly: Potřebujeme geneticky modifikované potraviny? Jaké dopady na lidské zdraví bude mít jejich konzumace? Měly by takové potraviny procházet klinickými zkouškami? Některé rostliny jsou geneticky upraveny tak, aby byly odolné i proti velmi silným pesticidům - bude užívání těchto pesticidů škodit životnímu prostředí? Bude pyl z geneticky modifikovaných rostlin opylovat jiné rostliny a tvořit tak "superrostliny"? Je rozumné přímo manipulovat geny, například vkládat živočišné nebo bakteriální geny do rostlin, místo toho, abychom nechali přírodu, ať dělá, co umí?

Postoj, který zastává Greenpeace je jasný:
"Geneticky modifikované potraviny jednak nepotřebujeme a jednak se v průzkumech veřejného mínění čím dál tím průkazněji objevuje, že si je nepřeje ani veřejnost. Argument, že je třeba geneticky upravovat potraviny, aby se najedli hladovějící, neobstojí, protože na světě je jídla dostatek - je to chudoba a nerovnost, kvůli které někteří lidé nemají dost jídla. Pokud jde o dopady na lidské zdraví, existuje neuvěřitelně hluboká vědecká neznalost a nejistota, co z dlouhodobého hlediska způsobí zařazení geneticky modifikovaných plodin do potravního řetězce.

Už nyní se objevují případy, kdy soja modifikovaná genem para ořechů vyvolávala alergické reakce a musela být stažena z prodeje. Dalším problematickým aspektem je možná resistence na antibiotika.

V současnosti se všechny farmaceutické produkty podrobují rozsáhlým klinickým testům, protože veřejnost je znepokojena možnými negativními vedlejšími účinky. Nepříznivé účinky geneticky modifikovaných potravin zdá se lidi tolik neznepokojují, přestože každý z nás za život zkonzumuje jen relativně malé množství léků ve srovnání s potravinami.

Co se týče pesticidů, je třeba si uvědomit, že širokospektrální prostředky jsou schopné zahubit cokoli, co na poli vyroste. Zemědělec je proto nepoužije, protože by riskoval, že zničí i svou úrodu. Ale pokud bude mít rostliny odolné vůči herbicidním a pesticidním prostředkům, klidně je použije, protože mu na poli zůstane jen rostlina, kterou chce pěstovat. Tím ovšem zahubí živočichy, kteří jsou závislí na těchto z jeho hlediska plevelných rostlinách. A to je jen jeden aspekt. Odpověď na otázku, zda je možné opylení geneticky nemodifikovaných rostlin, je jasná - ano. Existují zprávy, podle nichž u k tomuto jevu dochází, například v Kanadě nebo Mexiku.

Lze jednoznačně říci, že uvolňování geneticky modifikovaných rostlin do potravního řetězce a životního prostředí má ohromný potenciál nepředvídatelných vedlejších reakcí. Jsou dobře známy katastrofální případy, kdy se do životního prostředí uměle přidal živočich, jenž tam původně nepatřil - králíci v Austrálii mluví za vše, stejně jako jistý druh ryby ve Viktoriině jezeře. A v tomto případě si zahráváme s nesmírně nevypočitatelnou technologií."


Na opačné straně názorového spektra stojí společnost AgrEvo, která geneticky modifikované potraviny rozhodně hájí:

"Abychom zachovali přírodní biodiversitu a zároveň umožnili zemědělcům produkovat dostatek potravin, potřebujeme přijmout technologie genetického modifikování, jež umožní zvýšit zemědělskou produkci bez současného zvýšení cen. Geneticky modifikované potraviny by mohly růst i na méně úrodné půdě a tudíž nebude nutné dále ničit primární přirozené prostředí. S jejich pomocí budeme schopni dosahovat vyšších výnosů na menší rozloze zemědělské půdy. Pokud jde o bezpečnost těchto produktů - všechny byly, jsou a budou předmětem přísných regulačních pravidel, což znamená, že bychom mohli mít větší důvěru v geneticky modifikované potraviny než v normální, protože ty zdaleka nejsou předmětem tak důkladného zkoumání.

Klinické zkoušky nejsou vyloučené v případě, že by šlo o produkt určený k přímé spotřebě. Je ovšem třeba si uvědomit, že geneticky modifikované potraviny jsou naprosto odlišné od farmaceutických produktů určených k zabíjení mikroorganismů a/nebo k přímému působení na lidské tělo. Geneticky modifikované plodiny jsou stejné jako geneticky neupravené rostliny, s výjimkou jednoho nebo dvou z celkového počtu 50.000 až 70.000 genů. Proto není důvod zařazovat tyto potraviny do stejné kategorie, jako vysoce návykové léky.

Termín 'velmi silné pesticidy' je zavádějící, protože vzbuzuje dojem, jako by měly mnohem větší dopad na přírodu a přírodní prostředí. Není to pravda, obvykle nejsou o mnoho silnější než prostředky, které nahrazují. Jsou jen dokonalejší a v poslední době dokonce i biologicky odbouratelné, takže nezůstávají v půdě.

Pokud jde o umísťování takzvaných cizích genů do rostlin - téměř totožné geny, které byly objeveny v rostlinách a živočiších, dokazují jejich společné dědictví z dob evoluce a naznačují, že existují přirozené mechanismy, které přenášejí geny mezi nepříbuznými druhy. Veřejnost by si ale měla být jistá, že veškerý výzkum v tomto ohledu podléhá přísným regulačním mechanismům, které berou v úvahu nejen bezpečnostní, ale také etické aspekty vztahující se jak k lidskému zdraví, tak k životnímu prostředí."

Zdroj: ČTK

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

nevím proč si individua nedopisují na jiných stránkách.
...  |  23.3.2008 20:26

Je to velmi zajímavé a myslím si že je to jedno z nejvíc...
Xantana  |  6.5.2009 16:48

(Pokud jde o bezpečnost těchto produktů - všechny byly, jsou a budou...
SnakeSK  |  1.6.2009 11:30

tak se koukni, co už to duveryhodne Monsanto ve světě způsobilo...
Loran  |  26.9.2009 09:07

Velké NE!!
jirka  |  26.9.2015 13:44

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *