Konzumace sladkovodních ryb pomáhá snižovat hladinu cholesterolu

24.4.2009 00:00
Zdravá výživa

O pozitivním vlivu masa sladkovodních ryb na lidský organismus již toho bylo napsáno mnoho. Přesto však Češi jeho konzumaci neholdují a s výjimkou Vánoc se tyto ryby v jejich jídelníčcích objevují spíše sporadicky.

Každý Čech sní v průměru ročně pouhých 1,5 kg sladkovodních ryb, což je opravdu alarmující (v EU je tento průměr více než 5 kg). Přitom zdravotní benefity plynoucí z jejich konzumace jsou dle soudobých výzkumů zřejmé.

Často zmiňovaným tématem je zejména vliv konzumace sladkovodních ryb na hladinu cholesterolu v krvi. Jedním z odborníků, kteří se touto otázkou zabývají, je i Doc. MUDr Petr Petr, Ph.D. z Českých Budějovic. Ten se svým týmem provádí dlouhodobý výzkum zaměřený právě na souvislost mezi konzumací masa sladkovodních ryb a hladinou cholesterolu v krvi. "Zjistili jsme, že průměrná hodnota cholesterolu v plazmě u osob v Jižních Čechách je poměrně vysoko nad konvenčními normály, přičemž alarmující je zejména zjištění, že lze prokázat meziroční vzestup cholesterolu u mužů i žen". Společně se svým týmem se proto rozhodli podávat strávníkům v hromadných stravovacích zařízeních (vysokoškolské menzy, jídelny v domovech pro seniory aj.) několikrát týdně pokrmy ze sladkovodních ryb a následně měřit vývoj hladiny cholesterolu u těchto osob.

Výsledky výzkumu jsou přitom velmi slibné. "Zdá se, že se nám podařilo zastihnout velmi příznivé tendence, a sice snižování hodnot celkového cholesterolu a zvyšování hodnot příznivé formy cholesterolu u cílových osob. Zejména máme velkou radost z toho, že nejen mladí lidé, vysokoškolští studenti, ale i senioři, žijící v domově pro seniory, mají o rybí maso ve svém jídelníčku až překvapivě velký zájem. Zdá se nám, na základě výsledků našich šetření prováděných v roce 2008, že pro velkou část naší populace by nebylo problémem mít " na talíři" rybu dvakrát až třikrát týdně! To by bylo samozřejmě nesmírně závažné a potenciálně velmi příznivé", hodnotí dosavadní zjištění Doc. Petr, zároveň ale smutně dodává:"Vždyť my Češi sníme za rok více zmrzliny, nežli ryb!"

Více informací na www.rybadomaci.cz

Přidat komentář

 
* *