Lékaři, stravování a životospráva pacientů

29.6.2001 00:00
Zdravá výživa

Lékaři mají u pacientů nesmírnou autoritu. Jejich slovo je pro mnoho pacientů téměř svaté.

Mnozí lidé nad radami, jak zdravě žít; pouze mávnou rukou. Když však totéž slyší při návštěvě ordinace, přinejmenším v tu chvíli to na ně velmi zapůsobí, a mnozí se tím začnou i dlouhodobé řídit. Mnohé lidi také ani sebelépe propracovaně argumenty o zdravotní vhodnosti či nevhodnosti jednotlivých, potravin nepřesvědčí. Když jim však totéž doporučí lékař, věří mu bez nejmenších pochybností a jakékoliv jiné mínění odmítají.

Při svých přednáškách v nemocnicích či kdekoliv jinde, kde bylo velké zastoupení lékařů z praxe, jsem se vesměs setkával s lékaři, kteří měli hluboký zájem obdržet a přijmout co nejlepší. nové informace a chtěli tyto poznatky co nejlépe uplatnit v léčeni svých pacientů. Pokud tedy lékaři budou dostávat správné informace, nesmírně významně v dobrém směru ovlivní životosprávu a konkrétně stravování obyvatel. Nesetkal jsem se snad s jediným praktickým lékařem, který by nebyl nakloněn získávání nových poznatků a znalostí.

Lékaři, kteří neléčí konkrétní pacienty a kteří získali určité byrokratické pravomoci a funkce, na jejichž základě z moci úřední rozhodují, co je zdravé a co nezdravé, případně vydávají příslušná nařízení, tito lékaři - úředníci jsou ve zcela jiné situaci. Pro svou kariéru nepotřebují znalosti, ale známosti. Nepotřebují aby spolupracovali s nejlepšími odborníky, nýbrž potřebují spolupracovat s těmi, kteří mají nejlepší přístup k přidělování funkcí, moci a peněz.

Takoví kariéristé měli u nás v minulosti bezvýhradnou kontrolu nad prostředky šíření informací o výživě a mohli tak desetitisicícům našich lékařů poskytovat nesprávné údaje o vztahu výživy a zdraví. Tragédií je, že mnozí z těchto úředníků dodnes zůstávají ve vedoucích funkcích a používají stejný způsob klamání odborné i laické veřejnosti jako dříve. Každé nepravdivé tvrzení, které mají nějaký zájem prezentovat, jednoduše zdůvodní slony: "lékařská věda prokázala" anebo "lékaři doporučují". Osvojují si tak právo hlásat jménem nejen všech českých lékařů, ale dokonce lékařů na celém světě názory, které jsou dnes vlastní už pouze jejich úzké skupince.

Kromě toho sám obrat "lékařská věda prokázala" je nesmyslný. Véda o výživě je samostatný obor, který není součástí lékařství. Je to interdisciplinární obor, který stojí na pomezí matematiky-statistiky a informatiky na straně jedné a lékařství, biologie, biochemie a dalších oborů na straně druhé.

O tom, zda je jeden typ stravování zdravější než druhý, se můžeme přesvědčit pouze tím, když srovnáme zdravotní stav lidí, kteří se stravují prvním a druhým způsobem. Tento způsob vyhodnocení je ovšem matematicko-statistický.

Na základě lékařských znalostí můžeme vytvořit stovky a tisíce zdůvodnění toho, který typ stravování je zdravější, proč je zdravější a o jak mnoho je zdravější. Jenže prostředky lékařské vědy nemůžeme rozhodnout, které z těch stovek a tisíců lékařsky zdůvodněných tvrzení je správné.

Pokud však vezmeme výsledky a matematicko-statistickými metodami je vyhodnotíme, potom je výsledek jediný a jednoznačný. Přesto by žádný, alespoň trochu kritický matematik neřekl: matematická věda doporučuje tu a tu stravu, matematici doporučují tu a tu stravu.

Zdroj: Stop nemocem - Tomáš Husák - Pragma

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Nikdy v životě mi lékař neřekl, že při chřipce bych měla jíst, co...
Lenka  |  30.6.2001 20:27

Tělo potřebuje energii na popasování se s infekcí a trávení,...
Vilík  |  1.7.2001 16:28

Ahojky, tenhle příspěvek je spíš vlastně inzerát - neznáte někoho,...
Lenoch Anna  |  20.8.2001 15:12

nejzdravější jsou štávy z ovoce i zeleniny je to lék na vše
ivana  |  17.11.2007 14:25

souložit a souložit
jarcek  |  17.11.2007 14:28

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *