Pozor na mykotoxiny ve výživě

15.9.2005 00:00
Zdravá výživa

Mykotoxiny jsou jedovaté sekundární metabolity mikroskopických hub. Riziko akutní toxicity se považuje v České republice za málo závažné a to vede až k podceňování nebezpečnosti mykotoxinů vůbec. Větší význam se u nás přikládá, a to i ze strany odborníků, pozdním toxickým účinkům, jako jsou karcinogenita (rakovinotvornost), imunotoxicita a vývojová toxicita (vliv na vvývoj plodu), k nimž dochází přijímáním jednorázových nízkých dávek nebo opakovaných malých dávek z potravin. Mykotoxiny jsou naturální toxiny a jejich výskyt i koncentrace jsou rok od roku proměnlivé. V některém vlhkém roce je ohrožena hromadně úroda zemědělských plodin. Obsah mykotoxinů se mění mj. též v závislosti na uchovávání a skladování potravin.

Dr. Ostrý a dr. Ruprich z Centra hygieny potravinových řetězců SZÚ v Brně upozornili na to, že je zapotřebí považovat konzumenty alternativní výživy, například celozrnných obilnin, za rizikovou skupinu z hlediska možné expozice mykotoxinům.

Jestliže v jiném článku pojednáváme o užitečnosti zařazování takových poživatin do diety zaměřené k regulaci metabolismu tuků, je správné připomenout, že je spojeno s určitým rizikem, o němž má být spotřebitel a pacient informován.

Mykotoxiny - fumonisiny, mohou být obsaženy v kukuřičných výrobcích. To se týká i pacientů, kteří používají bezlepkovou dietu z kukuřičných výrobků.

Mykotoxiny jsou v podobných produktech zjišťovány i v jiných státech. Z jedné anglické studie je znám nález ochratoxinu A v rozinkách a fazolích, a to ve velmi vysokém procentu vzorků a v množství, které překračovalo normu. Ani původ rozinek ? Řecko, Turecko, USA nebyl zárukou nepřítomnosti mykotoxinu.

Modelové pokusy dr. Ostrého ukázaly, že se aflatoxin a ochratoxin A, případně patulin tvořily v běžných potravinách ? chlebu, v trvanlivých salámech, konzervovaném ovoci a zelenině, rýži apod. Záleželo na době uchovávání a vývoji plísní a mykotoxinů nezabránio ani mírné chlazení, například 8 °C. Plísně pronikají i do hloubky potraviny a tomu odpovídaly ikoncentrace mykotoxinů, zjištěné v hlubokých vzorcích potravin.

Na to je stále zapotřebí upozorňovat pacienty a spotřebitele, aby ze šetrnosti nekonzumovali ani ovoce ani pečivo, které zbavili okrájením plísní viditelných na povrchu.

Zdroj: Medicína 1999/9

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

ahojík, tak jo něco víc. Mykotoxiny se nám dostávají do stravy...
kaška  |  7.1.2008 20:36

co tady píšeš ohledně těch střev jsou pěkný blbosti ......vůbec to...
rehor  |  14.2.2008 10:52

Mykotoxiny škodlivé jsou a to velmi a mmch. jsou...
mirage  |  23.1.2010 21:04

mykotoxiny byly také objeveny v pivu Svijany, nedoporučuju - vlivem...
jana  |  12.8.2013 14:04

Možná je to spíš NEŠIZENÍM výroby a používáním klasických...
!  |  12.8.2013 19:26

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *