Benzen v nealkoholických nápojích

U nealko nápojů s obsahem kyseliny askorbové a benzoátu sodného je riziko obsahu benzenu nad přípustnou mez 10 ppb.

Američtí zdravotní experti, včetně předsedy Americké pediatrické akademie, se spojili s Oregonskou neziskovou skupinou a požádali americké školy, aby zastavily prodej různých nealkoholických nápojů, dokud se neprokáže, že jsou prosté benzenu. Benzen, známý lidský karcinogen, se do nealkoholických nápojů přímo nepřidává, ale předpokládá se, že se tvoří na světle a v teple chemickou reakcí mezi vitaminem C a benzoátem sodným.

FDA je si vědoma tohoto problému, ale dosud se neodhodlala prohlásit, že tyto hladiny jsou příliš nízké aby způsobily zdravotní riziko. Zdravotní lobbysté ale považují přítomnost benzenu v nealkoholických nápojích za dosti dobrý důvod, nehledě na jejich nízkou nutriční hodnotu, aby byly ve školách zakázány. Dohady o tvorbě benzenu v nealkoholických nápojích začaly před 15 léty a trvaly v zásadě až do února 2006, kdy FDA nalezla benzen v sodovkách v hladinách, které překračovaly přípustnou hladinu benzenu v pitné vodě, tj. 10 ppb.

Mezitím Potravinová agentura pro normy ve Velké Britanii (UK Food Standards Agency, FSD) publikovala výsledky nedávného průzkumu, týkajícího se hladin benzenu v nealkoholických nápojích. Průzkum se týkal prodeje 150 druhů nealkoholických nápojů prodávaných v UK. Většina z nich obsahovala kyselinu askorbovou (vitamin C) a benzoát sodný. Ve většině vod zmíněné studie nebyl benzen stanovitelný. Ve čtyřech produktech byl benzen zjištěn na úrovní překračující doporučenou maximální hladinu. FSD doporučila tyto výrobky stáhnout z prodeje.

Benzene in soft drinks. Soft Drinks International, June 2006, s.12

Zdroj: ÚZPI

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama