Kombinace pesticidů ve stravě představuje zdravotní riziko

Přítomnost více než jednoho pesticidu v potravě představuje větší potenciál škodlivosti pro spotřebitele. Vyplývá to z výzkumu britských vědců, kteří požadují přehodnocení bezpečných limitů reziduálních látek v potravinách.

Mnoho položek v lidské stravě je během produkce do jisté míry
vystaveno působení některé formy pesticidů. Přestože většina
chemických látek se z potravin ztratí, než dorazí ke
spotřebiteli, nějaké zbytky mohou zůstat. Podle odhadu obsahuje
některý druh rezidua z pesticidů na 40 procent potravin.


Někteří vědci připisují současné zdravotní problémy jako
nárůst některých forem rakoviny nebo snížení mužské plodnosti
právě rostoucímu používání pesticidů v moderním zemědělství.
Vědci z univerzity v Liverpoolu zjistili, že kombinace rozličných
pesticidů působí na lidské buňky mnohem závažněji než podobné
množství chemikálií podávaných jednotlivě.


"Pesticidy se občas testují jednotlivě, ale není nic známo o
tom, jak působí pesticid A a pesticid B společně a co se stane
pak. Když uvážíte, že každý z nás má ve svém těle stovky
chemikálií, které před 50 nebo 60 lety na planetě neexistovaly,
pak si uvědomíte složitost celého problému," uvedl Vyvyan Howard,
vedoucí odborného týmu, který se touto problematikou zabýval.


Výzkum, založený na experimentech s mozkovou tkání
kultivovanou v laboratoři, naznačuje, že toxicitu za jistých
okolností posilují některé faktory. Například nenarozené děti
jsou velmi zranitelné k poškození mozku pesticidy obsaženými ve
stravě matky. Podrobnější závěry bádání by měly být zveřejněny až
příští rok.


Předseda britské vládní komise pro pesticidy David Coggan se
domnívá, že pro prokázání škodlivosti pesticidů je třeba
obsáhlejší výzkum. "Panují obavy, přestože problém není tak
velký, jak by si lidé mysleli. Hranice mezi dávkami, které lidé
přijímají z potravy, a mezi úrovní působení, která by zapříčinila
zdravotní následky, jsou tak velké, že obecně neočekáváme
zdravotní problémy, ani při kombinaci pesticidů nebo jiných látek
ve stravě," řekl Coggan.


Zdroj: ČTK

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama