Mýtus o osmi sklenicích vody denně

Ale počkat, řeknete si. Vždyť přece máme vypít alespoň osm sklenic vody denně. Copak s sebou nemáme všude a stále nosit litr vody, láhev připevněnou k opasku, abychom se mohli při sebemenší příležitosti napít... včetně jídla? Musíme přece dbát o řádnou hydrataci, ne?

V jádru je tento velice často uváděný omyl pravdivý. Dehyd­ratace je skrytým zdrojem mnoha zdravotních problémů a voda je pro zdraví nezbytná. Vodu neustále ztrácíme dechem, potem a vyměšováním. Tyto ztráty můžeme vyrovnat a zůstat zavod­nění pouze pitím.

Na tom se všichni shodneme. Ovšem představa „osmi sklenic“ byla dovedena do extrému, takže věda ji musela trochu přibrzdit. Například doktor Heinz Valtin z Lékařské fakulty v Dartmouthu provedl vyčerpávající přehled všech prací na toto téma uskuteč­něných. Co zjistil? „Přes běžně rozšířené upozornění, abychom vypili nejméně osm sklenic vody denně (s příslušnou poznám­kou, že nápoje obsahující kofein a alkohol se do toho nepočítají), pádný důkaz oprávněnosti tohoto doporučení zřejmě chybí.

Tak praví autor konzervativním jazykem, kterým se píšou od­borné vědecké články. Jinak bychom to mohli vyjádřit tak, že tahle rada je obyčejný výmysl. Koneckonců zdravotnická média netvrdí pouze, abychom pili vodu, musíme denně vypít nejméně osm sklenic o obsahu 2,5 dl! A tak lidé nosí litrové lahve a tankují do sebe svůj denní příděl jako labrador před dlouhou cestou.

Z dalších výsledků výzkumu doktora Valtina ještě důrazněji vyplývá, že „výsledky vyšetření krve a příjmu tekutin tisíců do­spělých obou pohlaví, jejichž analýzy byly publikovány v odborně recenzovaných časopisech, jsou pádným důvodem k do­mněnce, že tato množství nejsou potřebná.“

Jeho výsledky jsou v souladu s chováním Francouzů, kteří pijí vodu k jídlu z malých skleniček, nikoli litrových lahvi.

Takže pravda je někde uprostřed. Voda je nezbytná. Ale aby­chom byli zdraví, nemusíme se v ní topit. Uvědomme si, že raj­ské jablko obsahuje 90 procent vody, což se týká i většiny ostatnich složek běžného míchaného salátu. Jestliže se neživíme pouze sušenou, práškovanou stravou, získáváme vodu též z po­travin. Nejvíce vody ziskáváme z ovoce a zeleniny.

Další obavy se týkají moěopudného účinku nápojů obsahujících alkohol a kofein. Nápoje jako čaj, pivo a káva samozřejmě obsa­hují vodu, zároveň však tělo vody zbavují. To je trochu popletené -jak se to vyrovná? Dávají nám vodu, nebo ji jejich prostřednic­tvím ztrácíme? Ve skutečnosti víc vody získáme, než ztratíme, takže jejich účinky nemusíte doplňovat dalším pitím vody.

Mýtus o vodě z vědeckého hlediska

Doktor Grandjean se spolupracovníky porovnávali, jaký vliv mají stejné objemy mnoha druhů nápojů na stav hydratace: změny tělesné hmotnosti a standardní močové a krevní ukazatele. Z nápojů testovali vodu, nápoje s kofeinem a bez kofeinu, kalorické i nekalorické. Nezjistili žádné významné ovlivnění žádného z ukazatelů hydratace. Autoři uzavřeli, že „naše výsledky nedokládají oprávněnost doporučeni, abychom nezapočítávali kofeinové nápoje do denníhopfíjmu tekutin.“(Grandjean, 2000)

Je třeba upozornit, že patříte-li k tělesně velmi činným lidem a horké, slunné dny trávíte celé venku, ztrácíte mnohem víc vody pocením, takže musíte víc pít, abyste tyto ztráty vyrovnali. . Větší potřebu vody mívají i nemocní lidé. Patříte-li však k běžné kancelářské populaci, která je více méně zdravá, celý den v práci sedí a nepotí se, můžete bez obav pít méně, než nám říkají.

Zdroj: Francouzi nedrží dietu, nakladatelství NOX

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (4)

 • Obrázek uživatele raw-rabbit
  raw-rabbit (anonym)

  To, kolik člověk potřebuje pít, záleží taky na tom, co jí. Když se někdo stravuje převážně dehydrovanou (vlastně běžnou) stravou, tak potřebuje doplňovat víc než ten, kdo jí převážně ovoce a zeleninu.

  Dub 30, 2014
 • Obrázek uživatele Sta67
  Sta67

  On také tento výmysl nevznikl ve vědeckých kruzích, ale v hlavách kreativců reklamní agentury Leo Burnett, kteří z neustálého lemtání z litrovky balené vody Perrier udělali in věc. Pak si přihřáli polívčičku ostatní baliči vody, a mýtus byl na světě, a kreativci se předháněli ve způsobech, jak přimět zákazníka vylemtat té vody co nejvíce.

  Kvě 01, 2014
 • Obrázek uživatele Pavla
  Pavla (anonym)

  Vždycky jsem si myslela, že je to blbost. Jím převážně živou stravu - ovoce a zeleninu a nepiji hektolitry vody. Léta. Cítím se báječně a řídím se vlastním pocitem. Tělo si řekne, stačí jen vnímat.

  Kvě 03, 2014
 • Obrázek uživatele Jitka
  Jitka (anonym)

  No konečně černé na bílém, že je to nesmysl. Ale kolem je spousta pitomců, kteří by se hádali do krve, že máme vypít dva litry vody denně. Nejhorší je, že to papouškují i doktoři, přitom to nemají nijak vědecky podložené.

  Kvě 03, 2014

Přidat komentář

Reklama

Reklama