Potíže se rafinovanými potravinami

Dlouhodobá konzumace rafinovaných a průmyslově vyráběných potravin způsobuje řadu problémů. Pro ilustraci uvádíme jen několik:

  • oslabení slinivky (hypoglykémie);
  •  poškozené enzymy (které jsou nezbytné k trávení a dalším funkcím);
  •  omezené množství vlákniny (vláknina je nezbytná k vylučová­ní);
  •  hromadění toxických odpadních látek v těle;
  •  tvorba kyselin (příčina vyluhování některých životně důleži­tých minerálních látek).

Rafinované potraviny oslabují slinivku, což vede k hypoglykémii. Tento stav nastává ve chvíli, kdy slinivka není schopna udržovat ná­ležitou hladinu krevního cukru. Vysoce zpracované potraviny totiž do krevního řečiště uvolňují cukr mnohem rychleji, než se s ním tělo dokáže vypořádat. Prudké zvýšení hladiny cukru v krvi stimuluje slinivku k intenzivní tvorbě inzulinu, který hladinu krevního cuk­ru prudce srazí. Výsledkem je nedostatek energie, který člověka nutí jist další cukr, aby se hladina krevního cukru znovu zvýšila, a tím se začarovaný kruh uzavírá. Konzumace rafinovaných potravin má tery charakteristický účinek, který je podobný jízdě na horské dráze: Něco sníte, abyste tělu rychle dodali energii, která v důsledku toho vyletí na chvíli prudce nahoru, aby vzápětí stejně rychle klesla. Tlak, 'terérnu je slinivka tímto koloběhem vystavena, tytéž bílé, čištěné potraviny ještě umocňují. Pro zachování a utváření funkce slinivky jsou totiž zcela zásadní minerály a vitaminy, které byly z těchto po­travin při jejich zpracování odstraněny. Z rafinované potravy nemo­hou vytěžit potřebné živiny ani mnohé další metabolické pochody, a proto jsou nuceny si je v těle „ukrást“ někde jinde - v podstatě se tak jen vytlouká klín klínem.

Výroba a vaření potravin dále ničí enzymy, což jsou látky nezbyt­né ke správnému trávení potravy a důležité téměř pro všechny další funkce v těle. Strava, která neobsahuje dostatek enzymů, případně v ní zcela chybějí, si vynutí, aby již tak dost přetížená slinivka schá­zející trávicí enzymy vytvořila a nahradila. Je zjevné, že na slinivku doléhá hlavní nápor dietních chyb, kterých se tak často dopouštíme. A proto není divu, že přibližně dvacet milionů Američanů, z nichž mnohé jsou děti, trpí diabetem (nezřídka doprovázeným obezitou, která sama o sobě vyvolává zdravotní problémy). A toto číslo stoupá až děsivým tempem.

Další látkou, která se z mnohých potravin donedávna odstraňo­vala, je vláknina. Fakt, že vláknina je velmi důležitou živinou, je ob­jev poměrně nový a je důvodem, proč se dnes do mnohých výrobků přidává ve snaze napravit roky, kdy jsme ji odstraňovali (uvažte ten nesmysl!). Zamyslete se nad bílým chlebem, bílou moukou a podob­nými produkty. U vlákniny vědci prokázali, že snižuje výskyt někte­rých typů rakoviny. Dále absorbuje kyselost, protože v trávicím trak­tu bobtná. Vláknina je nestravitelný sacharid a funguje jako plnicí hmota, která umožňuje správnou peristaltiku. Peristaltikou označu­jeme vlnovité stahy svalů v celé trávicí trubici posouvající natrávenou potravu neboli chymus trávicím ústrojím. Peristaltické pohyby jsou nezbytnou podmínkou, aby člověk mohl pravidelně vyprazdňo­vat odpadní látky ze střev. Nedostatek vlákniny vede k zácpě, která zase spouští celou řadu dalších problémů a nutí člověka hledat úlevu v lécích či jiných produktech. Jedním z těchto problémů je divertikulóza střev. Chybějící vláknina ve stravě totiž způsobuje, že lidé při vyprazdňování silně tlačí, a tím se vyvíjí silný tlak na střevní stěnu. V oslabených místech střev se pak vytvářejí kapsy nebo vychlípeniny.  V těchto kapsách mohou uvíznout odpadní látky, které dále dráž­dí střevní stěnu, což vede ke vzniku nových komplikací.

Konzumace potravin, které způsobují v celém těle hromadění nej­různějších choroboplodných odpadních látek, je dalším způsobem, jak si sami způsobujeme onemocnění. Maso a mléčné výrobky, po­traviny obsahující aditiva, výrobky s nedostatečným (případně žád­ným) obsahem vlákniny a hydrogenované tuky (včetně transmast- ných kyselin) jsou hlavními viníky v této sestavě.

Většina potravin, možná dokonce všechny potraviny, které jsou pro tělo toxické, mají jedno společné - vytvářejí kyseliny. Potraviny, kte­ré jedí lidé v západním světě, jsou převážně kyselinotvorné, což zna­mená, že na konci trávicího procesu jsou zbylé odpadní látky kyselé. Jedním ze způsobů, jakým naše tělo tuto vysokou kyselost kompen­zuje, je vyplavování některých minerálních látek (například vápníku, hořčíku a draslíku) z tkání. Pokud se tato reakce vymkne kontrole, výsledkem je nedostatek dalších látek a problémy, které na sebe ne­nechají dlouho čekat.

Jsme-li zdraví, hodnota krve na stupnici pH se pohybuje mezi 7,3 až 7,4, kde hodnota 7 označuje neutrální stav. Vyšší číslo znamená, že je naše tělo více zásadité; nižší číslo značí opak, že je kyselejší.

Jestliže vaše strava obsahuje značné množství kyselinotvorných potravin, jako je maso, mléčné výrobky, rafinované potraviny a suše­né luštěniny a obilí, tělo se postupně překyseluje. To v něm vyvolává zcela odlišné a nežádoucí chemické pochody. 

Zdroj: Tom Voloshyn - Očistná kúra Master cleanse kompletní průvodce, nakladatelství Pragma

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama