Reklama

Priceovy studie: Civilizace způsobuje degeneraci

Ve třicátých letech objel Dr. Price svět, aby se setkal s lidmi žijícími daleko, z úplného dosahu západních potravin: s obyvateli údolí Lóschental ve Švýcarsku, domorodci z Vnějších Hebridů, s Eskymáky z Aljašky, s Malajci a Polynésany z jižního Pacifiku, s kmeny střední a východní Afriky, s Austrálci, Maory z Nového Zélandu a se starými civilizacemi z Peru a z povodí Amazonky.

Price vyšetřil, prozkoumal a vyfotografoval skupiny lidí, kteří nikdy nejedli jídla, jako je rafinovaný cukr a mouka, a pak ty, kteří takové pokrmy jedli celé generace.

Děsivé výsledky potravin, které prošly frakcionovou sterilizací

U druhé generace jedinců, kteří jedli jídlo západního světa, zjistil Price úžení obličeje a zubního oblouku, což způsobuje přiléhání zubů těsně na sebe a s tím související zubní kaz, dále zmenšení nosních dírek, které znesnadňuje dýchání, a úzkou pánev, kvůli které ženy prožívají bolestivější a komplikovanější porody.

Ti, kteří zůstali u domorodého jídla, byli se svými širokými obli­čejovými a zubními oblouky a pánvemi učebnicovým příkladem skvělého vzhledu.

Reklama

Na dotaz, zda zhoršování musí trvat několik generací, odpo­vídá Dr. Price, že „ne vždycky“.

Poruchy se u pozorovaných skupin začaly vyvíjet už v první generaci, která přijala moderní způsob stravování, rychle se zhor­šovaly a dokládaly tak degenerační proces charakteristický pro moderní americkou a evropskou kulturu.

Zdroje potíží

Dr. Price naznačil, že některé fyzické defekty jsou přímo spojeny s nepřiměřeným stravováním matek v období vývinu plodu. Jeho výzkum však odhaluje, že problém je ještě hlubší.

U mnoha skupin Dr. Price pozoroval, že dívky se dle zvyklostí nesmějí vdát před obdobím konzumace zvláštní stravy. U někte­rých kmenů se vyžaduje šestiměsíční speciální výživa před uzavře­ním sňatku.

Objevy Dr. Price oslavuje v předmluvě své knihy Dr. Earnet Hooton z univerzity v Harvardu:

„Dr. Price provedl epochální výzkum, kvůli kterému by se jiný vědec nejraději kopnul, protože něco podobného nenapadlo udě­lat jeho. [...]

Dr. Price totiž zjistil, proč mají primitivní národy dobré zuby, které se pokazí, jakmile se národ „civilizuje“. A nezůstal jen u toho. Pokračoval v aplikaci znalostí, které získal od primitivních lidí, při řešení problémů jejich méně inteligentních civilizovaných bratrů.

Jsem totiž přesvědčen o tom, že si musíme přiznat jedinou věc. A to jest: pokud primitivní lidé vědí dost na to, aby si dokázali udržet zdravé zuby, jsou ve stravovacích zvyklostech inteligent­nější než my.“

Přestože Dr. Weston Price již není mezi námi, jeho poznatky, nesmírně prospěšné pro zdraví, s námi stále žijí k knize Nutrition and Physical Degeneration a v nadaci Price-Potenger Foundation v kalifornské La Mese. Tato jedinečná organizace se dál řídí zása­dami Dr. Price a Dr. Francise M. Pottengera, jr.

Zdroj: James F. Scheer - Magie semínek CHIA, nakladatelství Pragma

Reklama

Komentáře

Stáňa (Po, 19. 8. 2013 - 02:08)
Civilizace jste vy všichni!Není mezi vámi rozdílu!JSTE VŠECHNO BEZ JEDINÉ VYJÍMKY PITOMÉ,VZPURNÉ A HLOUPÉ ENERGIE,KTERÉ SE PŘIŠLY NA ZEM NAPRAVIT!!
Blbe (Pá, 23. 8. 2013 - 19:08)
CO SE ZABEJVÁŠ PÍSMENAMA, MÁŠ NA MOZKU ASI FAKT HOVNO.
Reklama